Campanie Domina Imobiliare: Crăciunul e Acasă!

Pentru că știm că De la noi începe Acasă este mai mult decât un slogan, este o stare de spirit, o emoție care ne unește, te invităm la reuniunea brazilor de Crăciun de Acasă!

Petreci sărbătorile în locuința mult visată alături de cei dragi? Postează o fotografie cu bradul împodobit și înscrie-te în campania Domina Imobiliare „Crăciunul e Acasă”!

Regulament concurs

Organizator: Domina Imobiliare SRL, cu sediul în mun. Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 48, judeţul Gorj

Concursul se va desfășura în perioada 09 – 28 decembrie 2021 (ora 23:59), pe pagina de Facebook a companiei Domina Imobiliare: https://www.facebook.com/domina.ro

Conceptul campaniei: Postează o fotografie cu bradul de Crăciun de anul acesta și adună cele mai multe reacții, iar Moșul va lăsa în casa ta un cadou special.

Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul județului Gorj, prin intermediul paginii de Facebook Domina Imobiliare.

Cine se poate înscrie?

Poate participa la Concurs orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii Concursului. Toți participanții trebuie sa aibă conturi de Facebook reale, active si care sa le aparțină. Angajații Domina Imobiliare, precum și rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs în vederea câștigării premiilor. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. 

Modalitatea de desfășurare a Concursului

Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ: 

  • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea de mai sus; 
  • Să se înscrie în Concurs cu contul personal de Facebook
  • Să aprecieze postarea de concurs
  • Să folosească pentru înscrierea la concurs o fotografie cu drepturi de autor (realizată de propria persoană)
  • Să încarce fotografia într-un comentariu la postarea de concurs
  • Să distribuie public postarea oficială a concursului. 

Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor

Toate comentariile care respectă în mod cumulativ condițiile menționate intră automat în concurs. Comentariul ce conține fotografia cu cele mai multe reacții (like, ador, etc.)  va fi desemnat câștigător.

 În cadrul Concursului se va acorda 1 premiu, care va consta într-un coș cu produse de Crăciun și un card cadou în valoare de 500 Lei, valabil în magazinele Dedeman.

Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Protecția datelor personale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorului şi premiul acordat în cadrul acestui concurs. ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs, să le folosească numai pentru buna desfăşurare a concursului şi să le şteargă după încheierea concursului, cu excepţia datelor persoanei câştigătoare, caz în care există obligația legală care impune păstrarea acestora. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI, pe durata concursului şi, în cazul premierii, pe durata arhivării prevăzute legal. Participanții au dreptul să ceară ORGANIZATORULUI ştergerea datelor personale, pe durata concursului. ORGANIZATORUL nu va reţine sau stoca datele personale ale minorilor, atât pe durata concursului cât şi după încheierea acestuia.

Forță majoră

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

Litigii

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din județul Gorj.

0737 800 000