Concurs 1 iunie - Arhitect pentru o zi

Domina Imobiliare premiază creativitatea celor mici. Arhitect pentru o zi este un concurs de creativitate, ce premiază copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, ce publică un desen al casei ideale, așa cum apare aceasta în viziunea lor.

REGULAMENT CONCURS

Concurs 1 iunie - Domina Imobiliare

Organizator: Domina Imobiliare SRL, cu sediul în mun. Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 48, judeţul Gorj

Desfășurare:

Concursul se va desfășura în perioada 24-31 mai 2021, pe pagina de Facebook a companiei Domina Imobiliare: https://www.facebook.com/domina.ro

Conceptul campaniei: Provocarea lansată copiilor de a desena o căsuță, așa cum și-o imaginează ei. Desenul cu cele mai multe reacţii (like, ador etc) va fi desemnat câștigător.

Etapa 1: Teasing, prin anunțarea demarării unui concurs, fără a dezvălui condiții de participare, premii sau alte date.

Etapa 2: Anunțarea campaniei, a modalității de participare și a lansării înscrierilor, precum și a regulamentului de concurs.

Etapa 3: Derularea campaniei (promovare, înscrieri) și anunțarea câștigătorului.

Cine se poate înscrie?

  • Concursul este adresat copiilor – reprezentaţi de părinţi, bunici, etc (prin intermediul paginilor personale de Facebook). Se pot înscrie copii cu vârste cuprinse între 3-8 ani, care locuiesc în județul Gorj.
  • Desenele trebuie să fie făcute de copiii participanți.

Înscriere

Înscrierea se va face prin postarea desenelor, într-un comentariu atașat anunțului de campanie, cu condiția să fie scris si numele copilului participant (cel care a realizat desenul). Reprezentant al acestuia se va considera persoana căreia îî apartine contul de facebook de pe care se face publicarea pozei in comentariu, cu condiția ca aceasta sa aiba impliniti 18 ani.

Premiu

  • O bicicletă potrivita categoriei de varsta a castigatorului
  • Valoarea premiului: 500 RON tva inclus

Desemnarea câștigătorului

Desemnarea câștigătorului se va face pe data de 1 iunie 2021.

Câștigătorul va fi anunțat printr-un comentariu public, precum și printr-un mesaj privat, de către reprezentanții companiei Domina Imobiliare.

 Dupa afisarea castigatorului pe pagina oficiala de pe reteaua de socializare Facebook, in scopul validarii si inmanarii premiului, Castigatorul, prin reprezentant, trebuie sa furnizeze Organizatorului printr-un mesaj privat, datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, numar de telefon. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite în termen de 7 zile, respectivul premiu se va acorda următorului participant cu desenul care are cel mai mare număr de reactii.

Pentru inmanarea premiului, castigatorul, insotit de reprezentantul sau in concurs, se va prezenta la sediul agentiei din Targu Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Gorj, in ziua si la ora stabilita impreuna cu organizatorii Domina Imobiliare si este necesar sa aiba asupra sa un act de identitate valabil, respectiv carte de identitate/buletin de identitate, in vederea verificarii conditiilor de participare si pentru indeplinirea formalitatilor de intrare in posesia Premiului;

 Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Protecția datelor personale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorului şi premiul acordat în cadrul acestui concurs. ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs, să le folosească numai pentru buna desfăşurare a concursului şi să le şteargă după încheierea concursului, cu excepţia datelor persoanei câştigătoare, caz în care există obligația legală care impune păstrarea acestora. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI, pe durata concursului şi, în cazul premierii, pe durata arhivării prevăzute legal. Participanţii au dreptul să ceară ORGANIZATORULUI ştergerea datelor personale, pe durata concursului. ORGANIZATORUL nu va reţine sau stoca datele personale ale minorilor, atât pe durata concursului cât şi după încheierea acestuia.

Forță majoră

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

Litigii

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din județul Gorj.

Regulamentul oficial al concursului

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.domina.ro, începând cu data de 24.05.2021.

0737 800 000